V dňoch 9.-10.3.2023 sa uskutočnilo v hlavnom meste Chorvátska, Záhrebe, druhé nadnárodné stretnutie partnerov projektu “Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie“, ktorý je podporený z programu Erasmus+. V zmysle napĺňania cieľov projektu diskutovali a rozhodovali partneri projektu (ktorými sú Rada mládeže Žilinského kraja (SK), IPčko , o.z (SK), Sirius Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje (HR), Petrklíč help, z.s (CZ), SPACE s.r.o. (CZ)) o jeho nadchádzajúcom pokračovaní v tvorbe Metodiky neformálneho vzdelávania pracovníkov s mládežou, ktorá bude zameraná na predchádzanie stresu a vyhoreniu u mladých lídrov s využitím simulačných aktivít virtuálnej reality. Táto metodika bude 2. výstupom projektu a umožní používateľom získať novú metódu v práci s mládežou. Súčasťou diskusie bol taktiež plánovaný 3. výstup, a to Manuál pre pracovníkov s mládežou o tom, ako implementovať vzdelávacie bloky, metodiku so simulačnými aktivitami virtuálnej reality do práce s mladými lídrami. Na stretnutí nechýbali ani kreatívne nápady a dobrá atmosféra pri testovaní 1. výstupu projektu, vytvorenej aplikácie virtuálnej reality s VR okuliarmi.

*

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie pod č. 2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550  .  Jeho realizácia je  06/2022-07/2024