V Žilinskom kraji boli udeľované ocenenia 25 osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou angažujú  za krajší život mladých ľudí a miestnych komunít. Oceňovalo sa v kategóriách Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a  Top čin ľudskosti.

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera dňa 11. marca 2022 ocenila 25 osobností Žilinského kraja.

V každej kategórii bolo vyhlásené aj ocenenie, ktorému hodnotiaca komisia udelila najvyšší počet bodov:  v kategórii Aktívny mládežník Andrejovi Vojtasovi zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, v kategórii Aktívny občan  Miroslavovi Trepáčovi z Komunitnej nadácie Liptov, ocenenie v kategórii Top starosta získal Erik Gemzický, starosta obce Ľubeľa,  obcou s najpriateľskejším vzťahom k mládeži sa stala obec Vysoká nad Kysucou a za Top čin ľudskosti si ocenenie odniesla Katarína Ružičková za dlhoročný ľudský prístup.

Ocenené boli aj ďalšie osobnosti v jednotlivých kategóriách:

  • Aktívny mládežník: Erik Koky, Daniel Kubovčík, Roman Krajčík, Karolína Graňáková, Barbara Jakubíková, Alexandra Turoňová, Matúš Šuľa, Dominik Poláček
  • Aktívny občan: Metod Macek, Jozef Zemančík, Eva Chomisteková, Zlatica Gereková, Peter Švába, Marta Voštináková, Jozef Valentín Diškanec, Michaela Kantorová, Elena Droppová, Eva Ondreková
  • Top čin ľudskosti: Terézia Hamacková, Ivan Kocan

Ocenenia odovzdali vzácni hostia: Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a  Tibor Iró, predseda Asociácie krajských rád mládeže.

„Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej a nespokojnej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Časy neboli nikdy také zlé, aby v nich nemohol žiť dobrý človek, ktorý žije aj pre motiváciu a podporu druhých, tak sa vyjadril jeden z ocenených.

Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže aj celej miestnej komunity“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

 

Oceňovanie sa realizovalo sa s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládež.