Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 96

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 114

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 161
RMŽK | O nás
 
Kto je RMŽK?
Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) je demokratické, dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách a hnutiach, ktoré vzniklo na základe zákona číslo 83/1990 Zb. a pôsobí na území Žilinského kraja. Založený sme boli v roku 2001.

Cieľ RMŽK
Cieľom RMŽK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.

Predmet činnosti RMŽK
 • zastupovať záujmy členov a pozorovateľov RMŽK,
 • v súlade s právnym poriadkom ovplyvňovať politiku štátu v prospech vytvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže, v zmysle realizácie ich oprávnených záujmov, a tým sa podieľať na tvorbe štátnej regionálnej politiky voči mládeži,
 • prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť členov a pozorovateľov RMŽK a pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov,
 • aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže,
 • spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov RMŽK,
 • poskytovať pre členov a pozorovateľov poradenské, metodické a informačné služby,
 • v spolupráci so zainteresovanými prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť detských a mládežníckych organizácií a ostatných venujúcim sa deťom a mládeži v rámci Žilinského kraja,
 • organizovať a realizovať vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež, dobrovoľníkov i mládežníckych pracovníkov rôznymi formami,
 • vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu detí a mladých ľudí, organizovať a realizovať aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a kriminalite a inej protispoločenskej činnosti,
 • organizovať aktivity vedúce k aktívnemu občianstvu mladých ľudí a ich participácii na veciach verejných,
 • vytvárať podmienky pre pravidelnú záujmovú krúžkovú a klubovú činnosť pre deti a mládež,
 • vytvárať podmienky pre realizáciu aktivít vedúcich k dodržiavaniu ľudských práv,
 • vytvárať podmienky pre aktivity vedúce ku kvalite životného prostredia.

Rada nevyvíja aktivity na podporu politických strán.

Ponuky

Posledné albumy

Vraj Brusel nám „diktuje“
Medzinárodný zimný rekondično-pohybový pobyt detí v Starých Hámroch (CZ)
Ako mladí dobrovoľníci môžu podporovať zdravie dlhodobo chorých detí a mládeže
Mladí ľudia na prvej diskusii s poslancami
 Žilinského samosprávneho kraja
Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji
Web dobrovoľníctva v Žilinskom kraji
TOPlist
Spolupracujeme s:
www.zask.sk
www.zask.sk
www.dobryanjel.sk
Deti Žiliny