Úspešný rok pre žiakov aj pedagógov

Domov/Úspešný rok pre žiakov aj pedagógov

Úspešný rok pre žiakov aj pedagógov

Nech nový školský rok 2018-2019 zanechá vo Vašom živote mnoho stôp

  • pozitívnych skúsenosti,
  • zážitkov,
  • vedomosti.

Nech stretávate ľudí s chuťou žiť radostný a zmysluplný život. Nech spokojnosť je s Vami každý deň.

Žiakom aj pedagógom želá Rada mládeže Žilinského kraja.

 

3. september, 2018|