Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 96

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 114

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 161
RMŽK | Otvorená škola 2012 Spojená škola v Turanoch „ZOBER LOPTU NIE DROGU"
 
KONTAKT:

Rada mládeže
     Žilinského kraja

Rajecká 17
010 01 Ž i l i n a
tel./fax 041/763 19 25
mail: rmzk@rmzk.sk

IČO: 37807552
DRČ: 2021679242

Ministerstvo školstva SR
Nadácia SPP
Nadácia Pontis
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
Nadácia Mondi
European Youth Foundation
Národná agentúra Mládež v akcii
Otvorená škola 2012 Spojená škola v Turanoch „ZOBER LOPTU NIE DROGU"
09.05.2012

Spojená škola v Turanoch v akcii Otvorená škola dopoludnia 5.5. 2012 prilákala nádejných nových žiakov spolu s rodičmi v prezentácii pestrej ponuky možnosti štúdia: 4 -ročných študijných odborov s maturitou : operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, agropodnikanie - kynológia, pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, do trojročných končiacich výučným listom : stolár, dvojročného odboru končiaceho výučným listom : spracúvanie dreva, dvojročné nadstavbové štúdium končiacim maturitou: drevárska a nábytkárska výroba. Všetkých prítomných v letnej učebni privítal riaditeľ školy Mgr. Miroslav Klučiarovský spolu s vedením školy.

Celý areál školy ožil. Prišli pozvaní hostia, tunajší žiaci, pedagogický zbor , Turanci, široká verejnosť, ba aj celé rodinky . Športovalo sa v mene hesla zober loptu a nie drogu. Hral sa nohejbal, futbal, tenis, beachvolejbal , ti najmenší šantili v zábavných hrách v telocvični. Drevári ukázali svoju zručnosť v predajnej výstavke výrobkov a súčasne prezentovali modely drevárskych obrábacích strojčekov z projektu Škola 21.storočia. Sprievodné akcie boli: Služobné využitie psa a Ukážky jazdenia : parkúr, voltíž, western endurance, drezúra, záprah. Bolo možné sa občerstviť v záhradnej reštaurácii. V moderných multimediálnych učebniach sa prezentovalo ako sa učí s podporou IKT s interaktívnou tabuľou. Hosťom boli prezentované pri prehliadke školy aj mnohé projekty do ktorých je škola zapojená: Škola 21.storočia, MVP na SŠ, Zelená škola, U4energy, Recyklohry a iné...Pestrý program, príjemné prostredie, krásny slnečný deň, pohostinnosť domácich dozaista vo všetkých zanechal v prítomných príjemné pocity a zrelaxovali.


Ponuky

Posledné albumy

Vraj Brusel nám „diktuje“
Medzinárodný zimný rekondično-pohybový pobyt detí v Starých Hámroch (CZ)
Ako mladí dobrovoľníci môžu podporovať zdravie dlhodobo chorých detí a mládeže
Mladí ľudia na prvej diskusii s poslancami
 Žilinského samosprávneho kraja
Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji
Web dobrovoľníctva v Žilinskom kraji
TOPlist
Spolupracujeme s:
www.zask.sk
www.zask.sk
www.dobryanjel.sk
Deti Žiliny