Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 96

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 114

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 161
RMŽK | KOMPRAX na Spojenej škole v Námestove- ako sme sa neformálne vzdelávali
 
KONTAKT:

Rada mládeže
     Žilinského kraja

Rajecká 17
010 01 Ž i l i n a
tel./fax 041/763 19 25
mail: rmzk@rmzk.sk

IČO: 37807552
DRČ: 2021679242

Ministerstvo školstva SR
Nadácia SPP
Nadácia Pontis
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
Nadácia Mondi
European Youth Foundation
Národná agentúra Mládež v akcii
KOMPRAX na Spojenej škole v Námestove- ako sme sa neformálne vzdelávali
19.01.2012

Od 16. 11. 2011 do 10. 12. 2011 prebiehal na Spojenej škole v Námestove Národný projekt KOMPRAX, ktorý realizuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu a je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Do tohto projektu som sa zapojila ja Michaela Verníčková z 3.OA triedy, spolu so Sabínou Branickou a Klaudiou Šmejkalovou z 2.HA triedy. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na pani učiteľku Máriu Urbánikovú, ktorá nám so všetkým veľmi pomáhala.

Celý program prebiehal vo forme besied a zábavných aktivít. Žiačky z 2.HA triedy si pozvali do školy gynekologičku, psychologičku, policajta a abstinujúcich narkomanov, ktorí hovorili o svojich skúsenostiach. Tieto besedy mali za úlohu poučiť študentov o problémoch spojených s drogami a inými návykovými látkami, s rizikami predčasného sexu, ale aj o psychických problémoch, ktoré s nimi úzko súvisia.

Čo sa týka mojej časti projektu, zamerala som sa na zábavné aktivity pre študentov, ako napríklad súťaž tried, ktorá prebiehala v rámci Dňa boja proti drogám. Aktivity boli zamerané na spoluprácu a komunikáciu v tíme. Projektom som chcela zdieľať svoje skúsenosti, a tak pomôcť študentom sa osobnostne rozvíjať.

Treba uznať, že tento nápad bol veľmi kreatívny a naši žiaci s ním boli veľmi spokojní. Samozrejme, výhercovia boli patrične odmenení, ale so je hlavné, všetci sme sa dobre bavili. Pevne veríme, že podobných projektov bude na našej škole ešte veľmi veľa, pretože je to pre našu školu obrovský prínos.


Ponuky

Posledné albumy

Vraj Brusel nám „diktuje“
Medzinárodný zimný rekondično-pohybový pobyt detí v Starých Hámroch (CZ)
Ako mladí dobrovoľníci môžu podporovať zdravie dlhodobo chorých detí a mládeže
Mladí ľudia na prvej diskusii s poslancami
 Žilinského samosprávneho kraja
Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji
Web dobrovoľníctva v Žilinskom kraji
TOPlist
Spolupracujeme s:
www.zask.sk
www.zask.sk
www.dobryanjel.sk
Deti Žiliny