Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 96

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 114

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 161
RMŽK | Žiacke rady – bližšie k sebe!
 
Žiacke rady – bližšie k sebe!
12.05.2011

Viac ako 100 študentov z piatich krajín diskutovalo počas medzinárodnej konferencie v Námestove o postavení a úlohách žiackej samosprávy.

Aktívni stredoškoláci z Českej republiky, Poľska, Rumunska, Talianska a hosťujúceho Slovenska sa zapojili do projektu Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK) Student Councils – Stand Closer (SC2), v rámci ktorého sa v týždni od 3. do 10. mája uskutočnil seminár zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií zástupcov žiackych rád, ktorými sú práca v tíme, komunikačné zručnosti, či projektový manažment. Vyvrcholením projektu bola medzinárodná konferencia, počas ktorej mali 9. mája v priestoroch Gymnázia A. Bernoláka v Námestove mladí Európania možnosť okúsiť multikultúrnu atmosféru a prezentovať svoje projekty.

Účastníkom konferencie sa v úvode prihovoril Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý vyzdvihol ochotu a odhodlanie mladých ľudí venovať čas a energiu v prospech svojich spolužiakov. Martin Šturek, podpredseda Rady mládeže Žilinského kraja, si pripomenul Nežnú revolúciu a poukázal na potrebu vyjadrovať svoj názor a iniciovať zmenu aj v súvislosti so žiackymi radami, ktoré umožňujú študentom spolupodieľať sa na veciach verejných. Riaditeľka Odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová predstavila problematiku z pohľadu samosprávneho kraja, ktorý ako zriaďovateľ škôl vytvára podmienky pre efektívne fungovanie žiackych rád. V druhej časti konferencie dostali priestor zástupcovia spolu až 18 partnerských škôl a žiackych školských rád, ktorí prezentovali rôzne náhľady na to, ako aktivizovať študentov, rozprúdiť dialóg a spoločne tvoriť nové hodnoty.

Konferencia žiackych rád ukázala, že európsku mládež trápia podobné problémy, ktoré sa v rámci svojich možností žiacke rady snažia riešiť. Účastníci ocenili napríklad projekt odkrývania židovskej kultúry, v rámci ktorého Opavské zastupiteľstvo detí a mládeže realizuje vzdelávacie kurzy, študijné návštevy a rekonštruuje židovský cintorín. Študenti z rumunského mesta Iaşi zaujali enviromentálnym projektom zameraným na ekologizáciu školy a zvýšenie povedomia študentov o hrozbách pre životné prostredie. Slovensko ukázalo na príklade krajskej Olympiády žiackych školských rád, že sieťovanie je kľúčom k rastu. Zdôraznila sa aj nevyhnutnosť podpory rozvoja a koncepčnej práce so žiackymi samosprávami na krajskej úrovni, ktorú v súčasnosti zabezpečuje Rada mládeže Žilinského kraja. V diskusii väčšina otázok smerovala na zdroje financovania aktivít a na skúsenosti so získavaním sponzorov.

„Som veľmi povzbudená mladými ľuďmi, ktorí pracujú v žiackych školských radách ako dobrovoľníci. Ich práca je málo kedy ocenená a napriek tomu sa nedávajú znechutiť, pretože sa rozhodli dávať do života viac ako musia. Preto si právom v Európskom roku dobrovoľníctva zaslúžia vyzdvihnutie“, uviedla predsedníčka RMŽK Darina Čierniková. Medzinárodná mládežnícka konferencia sa konala pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára a s finančnou podporou Európskej komisie z programu Mládež v akcii.

Fotografie z tohto medzinárodného seminára môžete nájsť v našej fotogalérii.


Ponuky

Posledné albumy

Vraj Brusel nám „diktuje“
Medzinárodný zimný rekondično-pohybový pobyt detí v Starých Hámroch (CZ)
Ako mladí dobrovoľníci môžu podporovať zdravie dlhodobo chorých detí a mládeže
Mladí ľudia na prvej diskusii s poslancami
 Žilinského samosprávneho kraja
Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji
Web dobrovoľníctva v Žilinskom kraji
TOPlist
Spolupracujeme s:
www.zask.sk
www.zask.sk
www.dobryanjel.sk
Deti Žiliny