Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 96

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 114

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 161
RMŽK | REGIONÁLNE STRETNUTIA TVORCOV A REALIZÁTOROV POLITIKY MLÁDEŽE
 
REGIONÁLNE STRETNUTIA TVORCOV A REALIZÁTOROV POLITIKY MLÁDEŽE
14.04.2010

Nový Zákon o podpore práce s mládežou (č. 208/2008 Zb.) prináša novú kvalitu do oblasti práce s mládežou. Na európskej ako aj na národnej úrovni nastal výrazný vývoj v oblasti mládežníckej politiky a v systéme práce s mládežou. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila niekoľko nových systémových krokov na podporu práce s mládežou ako aj na rozvoj politiky v oblasti mládeže.

Projekt regionálnej mládežníckej politiky sa zameriava na vytvorenie vhodných podmienok pre mladých ľudí v rôznych oblastiach (rodina, bývanie, kultúra, vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne otázky, zdravie a životný štýl, životné prostredie... ).

Vytvorenie takejto regionálnej politiky nie je možné bez konzultácií aktérov z praxe. V každom kraji je plánované regionálne stretnutie, na ktorom budú prediskutované spomínané témy mládežníckej politiky.

Ciel stretnutia:

- konzultácia plánov a stratégií Úradu samosprávneho kraja a ďalších prizvaných partnerov (MVO, školské zariadenia, inštitúcie...) z praxe.
- prepojenie dokumentov mládežníckej politiky v samosprávnom kraji s aktuálnymi opatreniami a iniciatívami Slovenskej republiky a Európskej únie
- prezentácia zistení oficiálnej Správy o mládeži 2010 a ich reflexia v podmienkach navrhovaného akčného plánu daného kraja
- nastavenie systému pravidelného štruktúrovaného dialógu medzi tvorcami politiky a ich realizátormi

Cieľová skupina

Stretnutie vytvára priestor na konzultačný proces zástupcov rôznych odborov Úradu samosprávneho kraja, zástupcov mládežníckych organizácií, škôl a školských zariadení, expertov a zástupcov výskumu mládeže. Minimálny vek je 17 rokov. Predpokladom účasti je priama skúsenosť v práci s mládežou v súvislosti s niektorou z vyššie uvedených tém.

Informácie o termínoch stretnutí a možnostiach prihlásenia nájdete na www.iuventa.sk


Ponuky

Posledné albumy

Vraj Brusel nám „diktuje“
Medzinárodný zimný rekondično-pohybový pobyt detí v Starých Hámroch (CZ)
Ako mladí dobrovoľníci môžu podporovať zdravie dlhodobo chorých detí a mládeže
Mladí ľudia na prvej diskusii s poslancami
 Žilinského samosprávneho kraja
Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji
Web dobrovoľníctva v Žilinskom kraji
TOPlist
Spolupracujeme s:
www.zask.sk
www.zask.sk
www.dobryanjel.sk
Deti Žiliny