Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 96

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 114

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/web/old/core.php on line 161
RMŽK | Výzva na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2010
 
Výzva na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2010
28.10.2009

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vyhlasuje v zmysle zákona 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

Dotáciu žiadateľom možno poskytnúť najviac do 80% celkových výdavkov projektu.

Projekty je možné predkladať v oblastiach sociálnej, situačnej a viktimačnej prevencie, ktoré sú v súlade so Stratégiou prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010.

Žiadosť o dotáciu je nutné zaslať alebo osobne doručiť v písomnej forme, vyplnením priloženého formulára „Žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality“, na adresu

  • príslušného obvodného úradu v sídle kraja, v ktorom žiadateľ sídli alebo bude projekt realizovať;
  • alebo
  • sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality - v prípade projektov realizovaných na území dvoch a viac krajov.

  • do 30. novembra 2009.


Bližšie informácie k výzve poskytnú krajskí koordinátori prevencie kriminality pôsobiaci na obvodných úradoch v sídle kraja. Všetky kontaktné údaje sú uvedené v žiadosti.


Odkazy:

Ponuky

Posledné albumy

Vraj Brusel nám „diktuje“
Medzinárodný zimný rekondično-pohybový pobyt detí v Starých Hámroch (CZ)
Ako mladí dobrovoľníci môžu podporovať zdravie dlhodobo chorých detí a mládeže
Mladí ľudia na prvej diskusii s poslancami
 Žilinského samosprávneho kraja
Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji
Web dobrovoľníctva v Žilinskom kraji
TOPlist
Spolupracujeme s:
www.zask.sk
www.zask.sk
www.dobryanjel.sk
Deti Žiliny