Čo sa deje v strešnej organizácií AKRAM

Domov/Čo sa deje v strešnej organizácií AKRAM

Čo sa deje v strešnej organizácií AKRAM

V sobotu 20.7. sa stretli zástupcovi krajských rád mládeže na zaujímavom rokovaní. nechybali tu ani zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja. Počas diskusie sa zaoberali finalizáciu Štatútu oceňovania sTOPa. Toto oceňovanie bude v nultom ročníku prebiehať 11.10.2019 v Banskej Bystrici.

Poslaním ocenenia STOPA je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže  v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

23. júl, 2019|