Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou-pozvánka na akreditované vzdelávanie

/Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou-pozvánka na akreditované vzdelávanie

Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou-pozvánka na akreditované vzdelávanie

OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej pozýva na vzdelávanie „Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“, ktorý bude prebiehať 5. 12. – 8. 12. 2017 a 25.01. – 28.01. 2018 v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. Program je  akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Ponúkame možnosť rozvoja pre ľudí, ktorí pracujú s mladými, chcú sa k nim viac priblížiť, sprevádzať ich a chcú „podať informácie“ tak, aby ich aktivity boli úspešné a priniesli očakávanú odozvu. Tiež pre vedúcich, ktorí potrebujú rozvíjať svoje lektorské zručnosti, aby boli schopní lepšie koordinovať svoje aktivity, aby svoju prácu s mládežou vykonávali efektívnejšie a zo svojej práce so skupinou vyťažili maximum. Vychádzame z toho, že v oblasti práce s mládežou chýba na Slovensku vzdelávanie pre ľudí, ktorí sa chcú vo svojej práci s mládežou posunúť školiteľským smerom. Preto sme sa rozhodli na túto potrebu reagovať a vytvoriť takýto program.

Program bude veľmi interaktívny a tréningový. Účastníci sa naučia, ako vytvoriť, zrealizovať a vyhodnotiť vzdelávací program pre rôzne skupiny. Ak ešte nemajú lektorské skúsenosti, získajú všetko potrebné pre úspešný štart. Ak už skúsenosti majú, získajú väčšiu sebaistotu a novú inšpiráciu pre svoju lektorskú prax.

Školiť budú skúsení a kvalitní lektori – Tomáš Pešek a RoMi Michalíková.

Pripájam aj niekoľko reakcií účastníkov, ktorí tento program už absolvovali:

„Je veľa organizácií, ktoré ponúkajú rôzne školenia. Som rada a zároveň vďačná, že som mohla absolvovať práve toto školenie. Oceňujem vysokú odbornosť lektorov a pritom všetkom kamarátsky prístup, neformálnosť, nádherné prostredie Oravy a skvelých ľudí. Viac nám dalo Viac.“  (Zuzana, ZIPCeM)

„Školenie mi umožnilo prakticky si vyskúšať byť lektorom, čo veľmi oceňujem, pretože väčšina školení ostáva len na tej teoretickej rovine. Každému, kto chce rásť vo svojich lektorských zručnostiach, by som kurz odporučila, pretože máte zaručenú kvalitu a vzory aj zo strany školiacich lektorov, ktorí nás podporovali a boli tu pre nás vždy, keď sme mali otázky, či pripomienky.“ (Tereza)

„Tréning lektora neformálneho vzdelávania sa dá veľmi pekne opísať jedným citátom Konfucia: „Dôležitosť znalostí sa prejaví až v ich využití.“ Na tréningu znalosti získate a takisto aj prakticky využijete, to viem povedať s istotou.“ (Andrea Maková, Rada mládeže Banskobystrického kraja)

„Čas strávený na školení mi pomohol uvedomiť si, aký veľký význam má neformálne vzdelávanie v súčasnosti, a aká je jeho pridaná hodnota oproti štandardnému vzdelávaniu na našich školách. Naučil som sa, ako správne definovať cieľ, ktorý chcem s poslucháčmi môjho kurzu dosiahnuť. Tiež som sa naučil, podľa akých kritérií následne nastaviť jeho štruktúru tak, aby bol zaujímavý a atraktívny pre čo najviac účastníkov.
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa a pozývam všetkých, ktorí sú alebo chcú sa stať lektormi, je to jedinečná príležitosť ako sa to začať učiť.“
(Marcel Rypák, IPA Slovakia)

Toto sú pohľady absolventov nášho vzdelávania a radi privítame aj členov z Vašej organizácie.

Lektor neformálneho

2017-11-08T17:26:52+00:00 7. november, 2017|