Tvorba analýzy stavu mládežníckej politiky v L. Hrádku očami „dospelákov“

/Tvorba analýzy stavu mládežníckej politiky v L. Hrádku očami „dospelákov“

Tvorba analýzy stavu mládežníckej politiky v L. Hrádku očami „dospelákov“

O mladých bez mladých. V stredu 7.2.2018 o 15:00 sa stretli dôležití dospelí v Liptovskom Hrádku, aby sa rozprávali o mladých ľuďoch bez mladých ľudí. Bol to totiž zámer 4. stretnutia v rámci projektu Mládež v Liptovskom Hrádku, ktorý si dáva za cieľ zisťovať potreby mladých ľudí v meste a výzvy v práci s nimi. Okrem vedenia mesta (primátor, poslanci) sa tohto stretnutia zúčastnili aj riaditelia základných a stredných škôl ako aj zástupcovia organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi. Zhodli sa na tom, že ponuka pre mládež do 15, resp. do 19 rokov je postačujúca, aj keď nejaké vylepšenia a dobré nápady sa vždy nájdu. Jedným z takýchto riešení je ponúkať vyžitie pre celé rodiny z čoho budú čerpať veľa pozitív aj mladí ľudia. Čo sa do detí vloží od začiatku (aktivita, slušnosť, úcta atď.), to sa odrazí aj v ich prístupe k vlastnému voľnému času a spoločnosti v neskoršej mladosti. Ale ani nad mladými dospelými nezlomili povestnú palicu. V meste sú pozitívne príklady (mladí podnikatelia, organizátori, športovci apod.), ktoré by mohli prebudiť v mladých ľuďoch záujem o mesto a komunitu. Mladým ľuďom by mohla pomôcť aj väčšia otvorenosť inštitúcií, ukážka spolupráce organizácií na úrovni mesta a pod. Pracovníci s mládežou majú záujem o záverečné stretnutie projektu, kde sa stretnú aj s mladými ľuďmi a budú si môcť objasniť svoje postoje vo vzájomnej komunikácii. Toto je veľká výzva pre mládež v meste.

Aktivita je súčasťou projektu : Mladí v L.Hrádku, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci a Mestom Liptovský Hrádok. Facilitátorom stretnutia bol Jozef Korený.

FOTO

Aktivita sa realizovala s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu KOMUNITA

2018-07-09T17:57:52+00:007. február, 2018|