Rekondičné pobyty rodín s onko deťmi

/Rekondičné pobyty rodín s onko deťmi

Rekondičné pobyty rodín s onko deťmi

Podpora zdravia. Je jednou z tém, ktorým sa niekoľko rokov venuje Rada mládeže Žilinského kraja. V rámci udržateľnosti medzinárodného projektu Krtek v síti zrealizovala v mesiaci jún 2017 rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi, ktoré trpia onkologickým ochorením alebo inú závažnou chorobou. Išlo o rodiny, kde sa iba jeden z rodičov stará o svoje deti. Pobyty sa realizovali v zariadení Oravský Háj, Brezovica vďaka výnosu z verejnej zbierky „Zo srdca onko deťom“.

2017-06-11T12:05:28+00:00 11. jún, 2017|