Prevencia v živote mladých ľudí.

/Prevencia v živote mladých ľudí.

Prevencia v živote mladých ľudí.

Stredoškoláci pracujú na prevencií. Mladí ľudia zo stredných škôl sa stretli 26.-28.1.2018 v Terchovej na vzdelávaní Prevencia v živote, ktorého cieľom bolo vyškolenie sa v tvorbe preventívneho prostredia a pôsobenia na rovesníkov. Hlavné téma boli prevencia v kyberšikane, nenávistnom vyjadrovaní sa, radikalizme aj extrémizme. Na vzdelávaní sa zúčastnilo 25 mladých ľudí, ktorí sa rozhodli cez žiacke školské rady na stredných školách vytvárať prostredie, kde sa bude oceňovať pozitívny pohľad na druhého človeka a úcta k nemu.

Aktivita sa realizovala Rada mládeže Žilinského kraja s  podporou Ministerstva vnútra SR .

2018-02-19T15:21:15+00:00 30. január, 2018|