Pracovníci s mládežou získavali nové informácie

/Pracovníci s mládežou získavali nové informácie

Pracovníci s mládežou získavali nové informácie

Rada mládeže Žilinského kraja v dňoch 8-10.6.2018 realizovala v Dolnom Kubíne vzdelávanie pracovníkov s mládežou, ktorí sa zameriavajú na činnosť obedných rád mládeže a mestských mládežníckych parlamentov. Hlavným poslaním  seminára bolo skvalitnenie činnosti existujúcich zoskupení aj formy zakladania nových mládežníckych zoskupení v obciach.

Podujatie sa realizovalo s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

2018-06-14T21:38:09+00:00 13. jún, 2018|