Mládežnícke noviny č.1/2018 sú na svete

/Mládežnícke noviny č.1/2018 sú na svete

Mládežnícke noviny č.1/2018 sú na svete

Ako žijú mladí v Žilinskom kraji. Hovorí nové číslo mládežníckych novín, ktoré vydala Rada mládeže Žilinského kraja.

mládežnícke noviny č. 1_2018  (klikni)

Noviny sú vydávané s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu HLAS

2018-06-13T09:44:35+00:00 5. máj, 2018|