Mládež v Zubrohlave v roku 2025

/Mládež v Zubrohlave v roku 2025

Mládež v Zubrohlave v roku 2025

Nejde o sen. Ide o víziu, ktorou sa zaoberali  zástupcovia mládeže a dôležitých dospelých v obci Zubrohlava na pracovnom rokovaní 5.1.2018. Hľadali odpovede na otázku: aký by mal byť ideálny stav, aby mládež v obci bola spokojná, angažovaná, spolupracujúca so samosprávou aj s miestnou komunitou.

Okrem toho tvorili aj tzv. Strom problémov, ktorý stoji pred riešením hlavne miestnej samosprávy aj mladých ľudí. Dohodli sa na ďalších krokoch, ktoré budú nasledovať až do finálneho bodu, kedy bude vypracovaný návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou v obci na najbližších 5 rokov.

Pracovné stretnutia sa realizujú pod vedením Rady mládeže Žilinského kraja.

FOTO

Aktivita sa realizovala s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu KOMUNITA

2018-07-09T17:58:56+00:007. január, 2018|