PODPORUJÚ NÁS

Podpora, partnerstvo, spolupráca v roku 2017

  

  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Žilinský samosprávny kraj

Erasmus +

Nadácia pre deti Slovenska

Škola rodinných financií

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia Mondi SCP

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Rada mládeže Trnavského kraja

Rada mládeže Banskobystrického kraja

Asociácia krajských rád mládeže

Rada mládeže Slovenska