ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

Občianske združenia:

Mestské mládežnícke parlamenty a Obecné rady mládeže:

Žiacke školské rady stredných a základných škôl pri: