AKREDITÁCIE

Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže (do 2022)

Líder žiackej školskej rady ( do 2020)

Školiteľ vzdelávacích aktivít pre nenávistné vyjadrovanie (do 2018)

 

 

Ukončené:

Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže (do 2017)

Kreativita a inovácia pre sociálne podnikanie v práci s mládežou ( do 2016)