Mládežnícke noviny 2

Zo života mladých ľudí. Rada mládeže vydala 2 číslo mládežníckych novín, ktoré hovoria o živote mladých ľudí v Žilinskom kraji. Tu je druhé číslo:Mládežnícke noviny č.2

Noviny sa spracovali  s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže .