Archív RMŽK

20. Valné zhromaždenie RMŽK s rekordnou účasťou.

Aby hlas mladých bolo počuť. V tomto duchu sa  dňa 10. marca 2018 nieslo 20. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja, ktoré sa konalo v Ružomberku. Rekordná účasť s 90 zástupcami mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, mestských mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže bola poznačená radostným stretnutím mladých no aj pracovnou aktivitou. (viac…)

Ako tvoriť preventívne prostredie aj na vidieku

Aktívnosť pomáha prevencií.  Mladí ľudí z vidieka sa 16.-18.2.2018 v Penzióne Beskydy v Sihelnom stretli na vzdelávacom tréningu zameranom na tvorbu preventívneho prostredia  na území obce. Spolu okrem tém, ktoré pomáhajú pri tvorbe príjemného prostredia  ako sú komunikácia, osobnostný rast sa zaoberali aj otázkami tvorby preventívnych programov pre rovesníkov, priestorov, (viac…)

« Staršie príspevky