Archív RMŽK

Medzinárodná spolupráca s RADAMOKom

Strom ako symbol. Na Hájenke pri meste Kopřivnice sa 18.11.2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže zo Slovenska a Čiech. Okrem vzájomného rokovania o aktívnom zapojení mladých ľudí do rozhodovacích procesov spoločne upevňovali svoje vzťahy aj pri  sadení ovocných stromov, ktoré symbolizujú budúcnosť ovocia zo vzájomnej medzinárodnej spolupráce. (viac…)

Úcta k človeku alebo NO HATE workshopy medzi mladými ľuďmi

Keď sa mladí učia. Rada mládeže Žilinského kraja v rámci európskej kampane Bez nenávisti  počas posledného mesiaca zrealizovala 25 workshopov v téme podpory úcty k človeku a prevencie voči nenávistným prejavom u mladých ľudí. Do workshopov bolo zapojených 350 mladých ľudí vo veku od 13-30 rokov zo škol aj rôznych neformálnych skupín. (viac…)

Mladí ľudia v Žilinskom kraji v simulovaných voľbách vyjadrili túžbu po zmene

Voľby očami mladých. Rada mládeže Žilinského kraja od 16.10. do 3.11.2017 zrealizovala simulované mládežnícke elektronické voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Možnosť voliť mali mladí ľudia vo veku od 13- 30 rokov.

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja po snahe Rady mládeže Žilinského kraja dohodnúť sa s ním na podpore realizácie simulovaných mládežníckych elektronických volieb  zakázal stredným školám zapojiť sa do tejto aktivity, ktorej cieľom bolo podporiť záujem mladých ľudí o veci verejné a o aktívne občianstvo. Dôvodom zákazu bolo zabránenie údajnej propagácii politických strán. (viac…)

« Staršie príspevky