Infoservis

Žiacka školská rada po novom

Prezident Slovenskej republiky podpísal dňa 26.06.2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“).

Znenie § 26 zákona nájdete tu: ŽŠR_po_novom (viac…)

Deň mladého farmára s RMŽK

Podnikavosť mladých ľudí. To je jedná z hlavných tém Rady mládeže Žilinského kraja. Dňa 4. júna 2017 sa vo Vasiľove ( Orava) konal Deň mladého farmára. Mladí z RMŽK pre podporu činnosti mladých ľudí, ktorí sa rozhodli farmárčiť a tým rozvinúť vlastné podnikanie, sa aktívne zúčastnila tejto slávnosti. (viac…)

RMŽK má nových členov- Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie mladých. Dňa 27. mája 2017 sa stretli zástupcovia členských organizácií, žiackych školských rád aj mládežníckych parlamentov na 19. Valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského kraja. Spoločne pozreli na prežitý rok, naplánovali rok 2017 a prijali za členov nové organizácie: Obecná rada mládeže Zubrohlava. SYTEV Kysucké Nové Mesto, Pravý uhol, Žaškov. (viac…)

« Staršie príspevky