Medzinárodné aktivity

Medzinárodná spolupráca s RADAMOKom

Strom ako symbol. Na Hájenke pri meste Kopřivnice sa 18.11.2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže zo Slovenska a Čiech. Okrem vzájomného rokovania o aktívnom zapojení mladých ľudí do rozhodovacích procesov spoločne upevňovali svoje vzťahy aj pri  sadení ovocných stromov, ktoré symbolizujú budúcnosť ovocia zo vzájomnej medzinárodnej spolupráce. (viac…)

Stretnutie krajských rád mládeže SK-CZ

RMŽK nechýbala. V Trenčíne sa dňa 25. – 26.marca 2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré pôsobia na území Slovenska a Česka. Program stretnutia bol zameraný na zdieľanie príkladov dobrej praxe, ktoré sa za posledné  3 roky (viac…)

POWER ON THE SPOT!&- školenie

Ezasmus + v RMŽK. „POWER ON THE SPOT!“ Bolo 6-dňové školenie, ktoré sa konalo od 1. novembra – 8.novembra  2016 v Zavare. Školenia sa zúčastnilo 30 pracovníkov s mládežou z 12 krajín. Cieľom bolo rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou, zástupcov mládeže a inštitúcie, ktoré zastupujú podporu mladých ľudí (viac…)

« Staršie príspevky