Medzinárodné aktivity

Stretnutie krajských rád mládeže SK-CZ

RMŽK nechýbala. V Trenčíne sa dňa 25. – 26.marca 2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré pôsobia na území Slovenska a Česka. Program stretnutia bol zameraný na zdieľanie príkladov dobrej praxe, ktoré sa za posledné  3 roky (viac…)

POWER ON THE SPOT!&- školenie

Ezasmus + v RMŽK. „POWER ON THE SPOT!“ Bolo 6-dňové školenie, ktoré sa konalo od 1. novembra – 8.novembra  2016 v Zavare. Školenia sa zúčastnilo 30 pracovníkov s mládežou z 12 krajín. Cieľom bolo rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou, zástupcov mládeže a inštitúcie, ktoré zastupujú podporu mladých ľudí (viac…)

Pozvanie na medzinárodne školenie.

Pre mladých ľudí v anglickom jazyku. Rada mládeže Žilinského kraja pozýva na zaujímavé školenie s názvom POWER ON THE SPOT

POWER ON THE SPOT názov medzinárodného školenia, ktoré má umožniť mladých ľuďom objaviť svoj potenciál a účasť v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe s dôrazom na činnosti a opatrenia na miestnej úrovni .  Viac informácií nájdete tu : infopack_1

Termín realizácie: 1. – 8. november 2016 (viac…)

« Staršie príspevky