Ľudské práva

Výchova k úcte vytvára prevenciu pred nenávisťou.

Keď mladí ľudia ľuďmi sú. “ Ak sa mladý človek od ranného detstva naučí vidieť živú bytosť- človeka za každou informáciou, ktorá k nemu prichádza z médií  či sociálnych sieti nedovolí, aby nenávisť  znecitlivela jeho svedomie, ktoré by zničilo úctu k človeku“, povedala Darina Čierniková pri prezentácii publikácie pod názvom: Keď mladí ľudia ľuďmi sú (viac…)

Sú stále ľudia ľuďmi?

Nenávisť, ponižovanie, výsmech prerastajú hranice slušnosti? To boli otázky, ktoré Rada mládeže Žilinského kraja v prieskume položila respondentom. Vyjadrilo sa 230 osôb vo veku 13-69 rokov. Najväčší záujem vyjadriť sa mali mladí ľudia. (viac…)

Keď mladí ľudia ľuďmi sú.

Od októbra do decembra 2016 mladí ľudia v Žilinskom kraji zrealizovali 15 aktivít, ktoré podporovali ľudský prístup a rozvoj poznatkov ľudských práv nevšednými formami. Zblížili svet mladých ľudí s tými, ktorí často žijú na okraji spoločnosti. (viac…)

« Staršie príspevky