Ľudské práva

Úcta k človeku alebo NO HATE workshopy medzi mladými ľuďmi

Keď sa mladí učia. Rada mládeže Žilinského kraja v rámci európskej kampane Bez nenávisti  počas posledného mesiaca zrealizovala 25 workshopov v téme podpory úcty k človeku a prevencie voči nenávistným prejavom u mladých ľudí. Do workshopov bolo zapojených 350 mladých ľudí vo veku od 13-30 rokov zo škol aj rôznych neformálnych skupín. (viac…)

Úloha mýtov pri vytváraní predsudkov očami mladých ľudí

NO HATE. Žiaci zo Súkromného konzervatória D. Kardoša, Topoľčany z odborov tanec a hudba sa stretli v dvoch workshopov na zaujímavom vzdelávaní, ktorého cieľom bolo upozorniť na úlohu mýtov pri vytváraní predsudkov, ktoré vedú k nenávistnému vyjadrovaniu. Ako pracovať s častým zdrojom mýtov – titulkov mediálnych správ, naučiť sa rozoznať ich manipulatívny obsah. (viac…)

V Kysuckom Novom Meste o kampani NO HATE

Kritické myslenie pre mladých.  Dňa 10.10.2017 sa v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste uskutočnil workshop zameraní na rozšírenie informácií o európskej kampani NO HATE- Bez nenávisti. Výstupom vzdelávania bola výzva viac sa venovať oblasti kritického myslenia mladých ľudí, aby vedeli rozpoznávať pravdivé a klamlivé informácie a podľa toho k ním zaujímať svoje stanoviska. (viac…)

« Staršie príspevky