Participácia

Mladí ľudia v Žilinskom kraji v simulovaných voľbách vyjadrili túžbu po zmene

Voľby očami mladých. Rada mládeže Žilinského kraja od 16.10. do 3.11.2017 zrealizovala simulované mládežnícke elektronické voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Možnosť voliť mali mladí ľudia vo veku od 13- 30 rokov.

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja po snahe Rady mládeže Žilinského kraja dohodnúť sa s ním na podpore realizácie simulovaných mládežníckych elektronických volieb  zakázal stredným školám zapojiť sa do tejto aktivity, ktorej cieľom bolo podporiť záujem mladých ľudí o veci verejné a o aktívne občianstvo. Dôvodom zákazu bolo zabránenie údajnej propagácii politických strán. (viac…)

Pozvánka pre koordinátorov ŽŠR

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva koordinátorov a koordinátorky žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR) stredných škôl  na

Odborný seminár pre koordinátorov ŽŠR

Seminár bude v dňoch  20.- 21.11.2017

(20.11.-začiatok o 16:00 hod, 21.11.- záver o 15:00 hod)
Miesto realizácie: Penzión pod Oblazom, Terchová ( v centre za Lidl) http://www.podoblazom.sk/
Prihlásiť sa je potrebné do 13.11.2017 cez tento link: http://bit.ly/2gxKga1 (viac…)

« Staršie príspevky