Participácia

Žiacka školská rada po novom

Prezident Slovenskej republiky podpísal dňa 26.06.2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“).

Znenie § 26 zákona nájdete tu: ŽŠR_po_novom (viac…)

RMŽK má nových členov- Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie mladých. Dňa 27. mája 2017 sa stretli zástupcovia členských organizácií, žiackych školských rád aj mládežníckych parlamentov na 19. Valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského kraja. Spoločne pozreli na prežitý rok, naplánovali rok 2017 a prijali za členov nové organizácie: Obecná rada mládeže Zubrohlava. SYTEV Kysucké Nové Mesto, Pravý uhol, Žaškov. (viac…)

Život mladých na oravskom vidieku- analýza

Analýza mládežníckeho života. Rada mládeže Žilinského kraja od novembra 2016 do marca 2017 realizovala naplnenie projektu Vidiecka mládež v komunite, ktorého cieľom bolo zmapovať súčasný stav, najzávažnejšie problémy a pomenovať výzvy podľa identifikátorov projektu v obciach Oravská Polhora, Zubrohlava, Oravské Veselé a Beňadovo. Analýza stavu je zachytená v týchto dokumentoch:

1. VIDIECKA MLÁDEŽ V KOMUNITE- SPOLU

2. Mládež v obci OR. POLHORA

3. Mládež v obci Zubrohlava

4. Mládež v obci Oravské Veselé

5. Mládež v obci Beňadovo

(viac…)

« Staršie príspevky