Ponuky RMŽK

20.Valné zhromaždenie RMŽK- pozvánka

Víkendové stretnutie mládeže. Rada mládeže Žilinského kraja pozýva na na 20. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja, ktoré sa uskutoční 9.-11.marca 2018 v Ružomberku: Penzión Sidorovo, Ružomberok www.penzionsidorovo.sk Pozvaní sú zástupcovia členských organizácií. (viac…)

SEN O ŽIVOTE- súťaž, ktorá podporuje ľudskosť.

Rada mládeže Žilinského kraja  vyhlasuje súťaž v  literárno- výtvarno- fotografickej  kategórii.

Téma: SEN O ŽIVOTE.

Olympiáda ľudskosti- podpora úcty k človeku, kde nenávisť, ponižovanie a výsmech nemajú miesto.

Termín  realizácie súťaže je od 10.februára do 10. marca 2018 (viac…)

Aktívna mládež na vidieku-pozvánka

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva mladých ľudí vo veku 15-30 rokov na školenie „Aktívna mládež na vidieku“, ktoré bude  16.-18.02.2018 na Orave.

Cieľom školenia je odborný a osobnostný rozvoj mladých ľudí z vidieckeho prostredia, ktorí sa zaujímajú o život vo svojej obci. Školenie bude zamerané na tieto témy: (viac…)

Pozvánka pre koordinátorov ŽŠR

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva koordinátorov a koordinátorky žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR) stredných škôl  na

Odborný seminár pre koordinátorov ŽŠR

Seminár bude v dňoch  20.- 21.11.2017

(20.11.-začiatok o 16:00 hod, 21.11.- záver o 15:00 hod)
Miesto realizácie: Penzión pod Oblazom, Terchová ( v centre za Lidl) http://www.podoblazom.sk/
Prihlásiť sa je potrebné do 13.11.2017 cez tento link: http://bit.ly/2gxKga1 (viac…)

« Staršie príspevky